Αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς: Μόνιμοι διορισμοί – Κατάρτιση πινάκων

615

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της  ΠΑΣΑΔ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων) το οποίο παρουσιάζει τις βασικές  θέσσεις για τους μόνιμους διορισμούς και την κατάρτιση πινάκων:

Μόνιμοι διορισμοί – Κατάρτιση πινάκων Συνάδελφοι το παρακάτω παραδίδεται ως κείμενο για σχολιασμό προκειμένου να οριστικοποιηθεί η θέση μας για ένα νέο σύστημα προσλήψεων-μόνιμων διορισμών.

Προτείνεται:

Α) Δέσμευση για απορρόφηση σε ορίζοντα τριετίας των υπαρχόντων στον πίνακα προϋπηρεσίας μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017. Ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος και είναι εύκολα διαχειρίσιμος.

Υπολογίζουμε πως περίπου το μισό του συνόλου θα καλύψει κενά συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων στην διανυόμενη παραπάνω τριετία, εμφανιζόμενα είτε σταδιακά κατά την διάρκειά της είτε συνολικά στο τέλος της. Στην περίπτωσή μας, στο τέλος της τριετίας εκτιμούμε πως θα έχουμε και μερική απορρόφηση από τους πίνακες μηδενικής.

Β) Κεντρικοί άξονες μοριοδότησης:

1) η προϋπηρεσία και

2) το έτος απόκτησης πτυχίου (κι εδώ, προκειμένου να διαφυλαχθεί το ότι δεν θα επανακάμψουν απόφοιτοι παλαιότερων ετών οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την εκπαίδευση, ορίζουμε ως δικλείδα ασφαλείας τις δυο συμβάσεις εργασίας τουλάχιστον, κατά την τελευταία πενταετία)

Επί ισοβαθμίας προσμέτρηση ακαδημαϊκών, κοινωνικών κριτηρίων όπως και της επιτυχίας στον ΑΣΕΠ. Θεωρούμε πως έτσι θα υπάρξει η μικρότερη ανακατάταξη στους ήδη υπάρχοντες πίνακες αλλά και πως εξασφαλίζονται οι συνάδελφοι με προϋπηρεσία έναντι οποιασδήποτε εξέλιξης, όσο αρνητική κι αν είναι αυτή κι εδώ εννοούμε τον γραπτό διαγωνισμό υπό τον ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αλλά καλό είναι να προβλέπουμε.

 Γ) Ό,τι προβλέπονταν για τους συναδέλφους με προβλήματα υγείας μένει ως έχει. Είμαστε εκπαιδευτικοί κι ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε πως έχουμε το υπόβαθρο, το επίπεδο κι ως αναπληρωτές την ωριμότητα, να σχολιάσουμε, να παρατηρήσουμε, να υποδείξουμε και να προτείνουμε σε ό,τι συμφωνούμε ή διαφωνούμε.

Θεωρούμε πως η συζήτηση η οποία έγινε με την κατάθεση των προτάσεων ανέδειξε την σοβαρότητα θέσεων και απόψεων και την συλλογική μας ωριμότητα γι αυτό κι αναμένουμε το ίδιο να γίνει κι εδώ.

Υπερβολές που προσβάλουν πρώτα την ιδιότητα μας και μετά τη σοβαρότητα μας δεν θα γίνουν ανεκτές.

πηγή