«Μετρημένη» η ανάκαμψη στα αγροτικά εμπορεύματα το 2017

969
Σύγχρονα «εργαλεία» δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που συνδυάζονται ή αλληλοσυµπληρώνονται µαζί µε ένα ειδικά προσαρµοσµένο, δεσµευτικό µηχανισµό έγκαιρης προειδοποίησης προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των αγορών και να αντιµετωπισθεί η µεταβλητότητα των τιµών, προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, ενόψει της ενδιάµεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ.

anakampsi-agrotikou-tomea

Στις ιδέες που διατυπώνονται σε ψήφισµα που υιοθετήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου, περιλαµβάνεται και η στήριξη των τιµών µε «αντι-κυκλικές ενισχύσεις», όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ, όταν οι τιµές πέφτουν κάτω από ένα όριο, αλλά και ειδικά φορολογικά κίνητρα για τους αγρότες που θα κρατούν «κουµπαρά κρίσης».

Το ψήφισµα βασίζεται σε σχετική έκθεση που συνέταξε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Angélique Delahaye του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και µέλος της Επιτροπής Γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου.

Το Ευρωκοινοβούλιο εκτιµά ότι τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της ΚΑΠ (δηµόσια παρέµβαση και ιδιωτική αποθεµατοποίηση) δεν είναι αρκετά αποτελεσµατικά σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, ενώ εκφράζει την απογοήτευσή του για τον πολύ βραδύ ρυθµό υλοποίησης των εργαλείων της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τη µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της αστάθειας των τιµών και τη διαχείριση της αποδιοργάνωσης της αγοράς.

Πηγή