Ομιλία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δ. Ρίζου για τα Κέντρα Κοινότητας στη Βουλή

658
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει να κάνει με την ίδρυση των 254 Κέντρων Κοινότητας στην πλειοψηφία των Δήμων
της χώρας, με την καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο από τις αρχές του έτους 2017.

 

760 εκατομμύρια προβλέπονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2017 για το ΚΕΑ, με την ίδρυση για πρώτη φορά ενός εθνικού μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης όλων των προνοιακών επιδομάτων που λαμβάνουν ή δικαιούνται οι πολίτες.

Όλες οι υπηρεσίες θα συντονίζονται μέσα από ένα σύγχρονο διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα που θα συνδέει αυτόματα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αρμόδιου Υπουργείου με τους οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, ώστε να επιτυγχάνεται κατά αυτόν τον τρόπο η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ψηφιστούν και σημαντικές τροπολογίες από άλλα χαρτοφυλάκια, όπως για παράδειγμα η τροπολογία που διευθετεί οριστικά εκκρεμότητες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έρχονται ακόμη και από το μακρινό 1978, δίνοντας οριστικά παραχωρητήρια σε χιλιάδες δικαιούχους σε ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο.