Τμήμα γερμανικής γλώσσας από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

885

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2016) τo παρακάτω πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντή εκπαιδευτή,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό:

         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ
Αλεξανδρούπολη
Γερμανικής γλώσσας 1 τμήμα

Δευτέρα   18.00-20.00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο  της αστυνομικής  ταυτότητας.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ για τα προγράμματα θα γίνονται δεκτές

από Τρίτη 22 Νοεμβρίου  έως και Τετάρτη 23 Νοεμβρίου  10.00πμ-13.00μμ στο Παλαιό Δημαρχείο (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου – δίπλα στους αιμοδότες, ισόγειο, τηλέφωνο: 25513-50088).