Αλεξανδρούπολη: Τα Στελέχη της 12ης Μ/Κ ΜΠ Ψάλουν τον Εθνικό μας Ύμνο και καλύπτουν ξανά τις Πολεμικές Σημαίες!

1163

Έτσι για τους Έλληνες. Χωρίς σχολιασμό!