Ενημέρωση για την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

807

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη για του για την συνεχή, αξιέπαινη και ευεργετική, για τον ανασφάλιστο πληθυσμό, λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Κέντρο Νεότητας, έναντι Εθνικού Σταδίου «Φώτης Κοσμάς», τηλ. επικοινωνίας 2551088246, 88249).

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, κ. Χριστόδουλου Τοψίδη και της διεύθυνσης και του προσωπικού του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου αποφασίστηκε η στενότερη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των δύο φορέων. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου που επιθυμούν να βοηθήσουν, να προσφέρουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό που δεν τους είναι πλέον απαραίτητα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου. Η συλλογή των φαρμάκων γίνεται είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου είτε στον δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντώνης Μινάρδος).

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο μπορούν να επισκέπτονται πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.