Υγεία: Με διαφάνεια και ισότητα οι χειρουργικές επεμβάσεις στα Δημόσια Νοσοκομεία.

780

Ύστερα και από την ψήφιση του ν.4368/2016, τον Μάρτιο του 2016, μετά με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, συγκροτήθηκε μια άτυπη ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ, νομικοί και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου η οποία διαμόρφωσε σχέδιο για την κατάρτιση και οργάνωση της λίστας χειρουργείου.

Σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η ισότητα και η μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, οι χειρουργικές επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται με βάση τον παρακάτω πίνακα εκτίμησης της κατάστασης του κάθε περιστατικού:

pin-xeirourgeia