Από τους Μεταξάδες ξεκίνησε ο αγώνας για το Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου

    360

    Πρώτη έξοδος στους Μεταξάδες.. όπως ανέφερε και το σχόλιο του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, για το συνδυασμό του υποψήφιου Δημάρχου στο Δήμο Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου.

    Όπως σας αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο, μπορεί οι πληροφορίες να βγαίνουν με το σταγονόμετρο από το συνδυασμό, αλλά η δουλειά γίνετε σταθερά και μεθοδικά !!!

    Σύντομα και οι ανακοινώσεις..