Η σύγχρονη Λογιστική και Συμβουλευτική στην Αλεξανδρούπολη, ακούει στο όνομα «Φορογνώση»

  525

  Σεβόμενη απόλυτα τους πελάτες της η «Φορογνώση» είναι μια Πρότυπος Λογιστική Εταιρία που μπορεί να προσφέρει με συνέπεια και ακρίβεια όλες τις υπηρεσίες της σύγχρονης λογιστικής και συμβουλευτικής.

  Η απόλυτη γνώση του αντικειμένου και η πρότυπη λογιστική που εφαρμόζει η «Φορογνώση» διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που θα μπορούσε να απολαμβάνει οποιοσδήποτε πελάτης.

  Έχοντας αποκτήσει εδώ και χρόνια την εμπειρία που απαιτείται, τα στελέχη της εταιρείας είναι έτοιμα να σας προσφέρουν κάθε υπηρεσία αλλά και να διεκπεραιώσουν όλες σας τις υποθέσεις.

  Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρίας προς τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

  *  Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  *  Συμβουλευτική σε θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

  *  Λογιστική Παρακολούθηση

  *  Επίβλεψη και Έλεγχος Λογιστηρίων Επιχειρήσεων

  *  Σύνταξη όλων των Δηλώσεων που προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία

  *  Διαχείριση Μισθοδοσίας

  *  Ιδρύσεις – Συγχωνεύσεις-  Μετατροπές

  *  Transfer Pricing

  *  Κοστολόγηση

  *  Business Plans

  *  Συνεργασία με Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551027005, 2551027222, 6970080571, 6974509476, 6972258774

  Οικονόμου Σωκράτη 6, Αλεξανδρούπολη