Ο Σάββας Δευτεραίος ανέλαβε καθήκοντα Καθηγητή Ακτινολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

612

Ο Σάββας Δευτεραίος διορίστηκε σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 παρουσιάστηκε στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη και ενώπιον του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Θεόδωρου Κ. Κωνσταντινίδη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Σάββας Δευτεραίος, ο οποίος μετά από Πράξη του Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή κ. Φώτη Μάρη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέλαβε καθήκοντα σε θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Ακτινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία.