Η κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του Σουφλίου ξεκινά

693
«Η κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του Σουφλίου ξεκινά»
Μετά και την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Σουφλίου Καλακίκο Παναγιώτη και την ανάδοχο εταιρία ξεκινάει το έργο που αφορά την «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης του Σουφλίου», συνολικού προϋπολογισμού 6.700.000€ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Με το έργο που άμεσα ξεκινά, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουφλίου επιδιώκει την πλήρη θωράκιση της πόλης όταν αυτή έρχεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα και συνάμα την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.
Με τον παρόν έργο προβλέπεται:
α) Η κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων (οδός Γκαργκάνα, οδός Βασιλέως Γεωργίου, οδός Στρατώνων) συνολικού μήκους 400 μέτρων.
β) Η κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 1.190 μέτρων (οδός Ερμού έως εκκλησία Αγίου Αθανασίου).
γ) Η κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 960 μέτρων
(Δημαρχείο, Οδός Ολόρου, Οδός Θουκιδίδη, Οδός Μόκαλη, Οδός Κυνηγών, Νεκροταφεία Σουφλίου).
δ) Η Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Ε.Υ.Δ.Α.Π. με την σχάρα υδροσυλλογής σε συνολικό αριθμό 200 τεμαχίων και κατασκευή συνολικά 80 φρεατίων επίσκεψης του δικτύου ομβρίων.
ε) Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ομβρίων (κτιριακές υποδομές και Η/Μ εξοπλισμός) ώστε να είναι εφικτή η διόδευση των ομβρίων υδάτων σε συνθήκες πλημμύρας. Το αντλιοστάσιο θα περιλαμβάνει πέντε (5) ηλεκτροκίνητες αντλίες οι οποίες θα ελέγχονται από ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνει τέσσερις (4) διαδοχικές στάθμες νερού.
Ειδικότερα την σημερινή εποχή, που διαρκώς γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και βρισκόμαστε μπροστά στη διαχείριση περιστατικών, όπως είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετώπισε η πόλη του Σουφλίου στο πρόσφατο παρελθόν, γίνεται αντιληπτή και ενισχύεται ολοένα καθημερινά η αναγκαιότητα προσαρμογής, προστασίας και θωράκισης των οικισμών από φυσικές καταστροφές.