Πόπη Τσαπανίδου : «Έχουν αποφασίσει στη ΝΔ να τερματίσουν την προπαγάνδα και σε αυτές τις εκλογές»

3789
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ôçí åêðñüóùðï Ôýðïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá, Ðüðç Ôóáðáíßäïõ, ìå áöïñìÞ ôçí áðÜíôçóÞ ôçò óôïí óôïí êõâåñíçôéêü åêðñüóùðï, ôçí ÄåõôÝñá 9 Éáíïõáñßïõ 2023. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÓÕÑÉÆÁ-ÐÓ/STR
«Οι «άριστοι» συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη δεν διστάζουν να κοροϊδεύουν κατάμουτρα τον ελληνικό λαό» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
«Έχουν αποφασίσει στη ΝΔ να τερματίσουν την προπαγάνδα και σε αυτές τις εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο της αυτογελοιοποίησης». Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, σε σημερινή της δήλωση η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου, με την οποία απαντά στον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Άκη Σκέρτσο, με αφορμή χθεσινή του ανάρτηση για τον ΦΠΑ.
Η Π. Τσαπανίδου υπογραμμίζει επιπλέον ότι «οι «άριστοι» συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να μην ξέρουν ούτε τα βασικά», λέγοντας ότι «δεν διστάζουν να κοροϊδεύουν κατάμουτρα τον ελληνικό λαό, κάνοντας τη νύχτα, μέρα», καταλήγοντας στο ότι «αδιαφορούν πλήρως για την αλήθεια και τη σοβαρότητα».
Αναλυτικά η δήλωση της Πόπης Τσαπανίδου
«Έχουν αποφασίσει στη ΝΔ να τερματίσουν την προπαγάνδα και σε αυτές τις εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο της αυτογελοιοποίησης.
Χθες βράδυ ο κ. Σκέρτσος, πρώην σύμβουλος του ΣΕΒ, με μια ανάρτηση μνημείο μαθηματικής αλχημείας, προσπάθησε να μας πείσει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα ευνοήσει τα υψηλότερα εισοδήματα. Και ως γνωστόν, η ΝΔ ανατριχιάζει στην ιδέα να ευνοήσει τους πλούσιους, αλίμονο…
Πάλι καλά που δεν μας πρότεινε και να αυξηθεί κι άλλο ο ΦΠΑ, για να μειωθούν οι ανισότητες.
Οι «άριστοι» συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να μην ξέρουν ούτε τα βασικά.
Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι οι έμμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι γιατί τα χαμηλά και μεσαία στρώματα διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στις βασικές καθημερινές ανάγκες.
Προφανώς και το ξέρουν. Απλά δεν διστάζουν να κοροϊδεύουν κατάμουτρα τον ελληνικό λαό, κάνοντας τη νύχτα, μέρα.
Γιατί ο στόχος τους, είναι να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους μεσαίους φτωχούς. Και θα μας πούνε κάθε δυνατή δικαιολογία για να το πετύχουν, αδιαφορώντας πλήρως για την αλήθεια και τη σοβαρότητα.
Όπως ακριβώς και ο Τραμπ».