Υπογραφή σύμβασης έργου με τίτλο ‘’Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτηρίων”

338
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ως Δήμος Διδυμοτείχου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υπογραφή σύμβασης έργου με τίτλο ‘’Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτηρίων 2020-2021 με προϋπολογισμό μελέτης <<80.637,10 ευρώ>> (χωρίς Φ.Π.Α) και <<99.990,00 ευρώ>> μεταξύ του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου και του οικονομικού φορέα Αδαμάντιος Παπαδόπουλος.
Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω μελέτη αφορά :
Την πλήρη ανακατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου καθώς η υφιστάμενη εγκατάσταση είναι πολύ παλιά με μικρό αριθμό ηλεκτρικών γραμμών και σημαντικές ελλείψεις με αποτέλεσμα αφενός να μην είναι λειτουργική και αφετέρου είναι επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
Την αποκατάσταση του αλεξικέραυνου στο κτίριο του Γυμνασίου Μεταξάδων. Συγκεκριμένα έπειτα από εργασίες ανακατασκευής της στέγης , προέκυψε η αναγκαιότητα αποκατάστασης του δικτύου του αλεξικέραυνου , για αυτό με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση των γραμμών με την τοποθέτηση του κατάλληλου αγωγού (συμπεριλαμβανομένων απαραίτητων στηριγμάτων ) στα τμήματα που λείπουν .🗣️