Για την ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου Αρίστεινου.

784

Συνάντηση της Αντιδημάρχου Ενέργειας, Φυσικών Πόρων κ Τραϊανούπολης με τον Προϊστάμενο Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Στις 29/6/2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας της Αντιδημάρχου, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Τραϊανούπολης, Κας  Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου Ελένης  με τον κ. Αρβανίτη, Προϊστάμενο Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και επιστημονικό κλιμάκιο της υπηρεσίας, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Αρβανίτης πρότεινε την  σύναψη μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Ε.Α.Γ.Μ.Ε, προκειμένου να συνδράμουν στην ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου.

Η κ. Αντιδήμαρχος χαιρέτισε την πρόταση του κ. Αρβανίτη και τόνισε ότι το γεωθερμικό πεδίο του Αριστεινου είναι από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα και η ανάπτυξη του είναι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Ως εκ τούτου η συνεργασία  με το Ε.Α.Γ.Μ.Ε είναι επιθυμητή προς την εκπλήρωση του κοινού στόχου που είναι η ανάπτυξη της Γεωθερμίας.

Μετά την συνάντηση ακολούθησε κοινή επίσκεψη στον χώρο των έργων που ήδη εκτελούνται στην περιοχή.