Πως θα λειτουργεί ο Φορέας που θα αγοράζει σπίτια νοικοκυριών που πτωχεύουν

445

Πως θα λειτουργεί ο Φορέας που θα αγοράζει σπίτια νοικοκυριών που πτωχεύουν

Με κεφάλαια δύο δισ. ευρώ, θα μπει ο ιδιώτης επενδυτής στην νέα αγορά που θα δημιουργηθεί με την εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα τόσο υπολογίζεται ότι θα είναι η συμμετοχή στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον προσεχή Μάρτιο.

Ο Φορέας θα έχει ως μοναδικό του αντικείμενο να εξαγοράζει από τις τράπεζες και τα funds ακίνητα από ευάλωτα νοικοκυριά που τα έχουν υποθηκευμένα και είναι σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του Φορέα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία του πτωχευτικού κώδικα και αυτό διότι θα αποκτά τα ακίνητα που αποτελούν πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών και εν συνεχεία θα τα ενοικιάζει στους ίδιους. Το κράτος θα επιδοτεί ένα μέρος του ενοικίου και εν συνεχεία, μετά την πάροδο 12ετίας θα μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου το ακίνητο σε τιμές αγοράς.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε σε διαβούλευση το σχέδιο και σύντομα θα προκηρυχθεί η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στόχος του υπουργείου και των αρμόδιων παραγόντων είναι ο Φορέας να τεθεί σε λειτουργία, το αργότερο μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, αν και πηγές από την περιβάλλον της κυβέρνησης αναφέρουν ότι καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια να επισπευσθεί η όλη διαδικασία, στο μέτρο του δυνατού.

Όπως προβλέπεται στο αρχικό σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας τα απαιτούμενα κεφάλαια προκειμένου να λειτουργήσει ο Φορέας, ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ.

Βασικό αντικείμενο του Φορέα θα είναι η απόκτηση ακινήτων που ανήκουν σε οφειλέτες οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο με ενέχυρο την πρώτη τους κατοικία και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οπότε και επιλέγουν τον δρόμο της πτώχευσης.

Στην διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών μέσα στο προσεχές θα κληθούν να συμμετάσχουν στο σχήμα ιδιώτες, που θα επενδύσουν στην αγορά των ακινήτων που σε κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι θα πτωχεύσουν. Ο επενδυτής θα προκριθεί μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω πλειστηριασμού από τις τράπεζες και τα funds που έχουν αγοράσει δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Στη συνέχεια θα δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενοίκιο.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12ετής και εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να αγοράσει το ακίνητο από το Φορέα καταβάλλοντας το αντίτιμο της εμπορικής του αξίας. Η αγορά θα μπορεί να γίνεται νωρίτερα από τη λήξη της 12ετίας, αλλά ο οφειλέτης θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταβάλλει εκτός από την εμπορική τιμή του ακινήτου κατά το χρόνο της συναλλαγής και το υπόλοιπο των μισθωμάτων έως τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Το ύψος της επιδότησης ενοικίου

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον πτωχευτικό κώδικα ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει επιδότηση από το δημόσιο προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της δόσης του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνει στο Φορέα. Το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο έως 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού.

Η κρατική επιδότηση με τη μορφή επιδόματος στέγασης, θα διασφαλίζει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου ότι, το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση να πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με το Φορέα, ενώ θα αποτελέσει και δέλεαρ για τη συμμετοχή επενδυτών διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερές πηγές εσόδων.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος ευάλωτος και να μπορεί να παραδώσει το ακίνητό του στο Φορέα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται στο νόμο 4472/2017, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και είναι τα εξής:

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Β) Περιουσιακά

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

ΠΗΓΗ: NEWSIT.GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ