Συντήρηση Νεκροταφείων Δήμου Ορεστιάδας

1054

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης υπέγραψε με τις ανάδοχες εταιρίες, 4 συμβάσεις που αφορούν στις συντηρήσεις κοιμητηρίων του Δήμου Ορεστιάδας, συνολικού προϋπολογισμού 99.000 €. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν περιλαμβάνουν κατασκευή και διαπλάτυνση διαδρόμων οριοθέτησης, νέες περιφράξεις, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και χρωματισμούς .

Οικισμοί παρέμβασης :

 • Ορμένιο
 • Φυλάκιο
 • Κυπρίνος
 • Λεπτή
 • Ελαία
 • Μαράσια
 • Κέραμος
 • Δίκαια
 • Πτελέα
 • Οινόη-Κλεισσώ
 • Σαγήνη
 • Καβύλη
 • Στέρνα
 • Καστανιές
 • Ρίζια

Στον προγραμματισμό του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2021 , περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τα υπόλοιπα κοιμητήρια του Δήμου μας.