Πάρκο Ζωικής Παραγωγής Δήμου Αλεξανδρούπολης

604

Κ. Συνάδελφοι

Όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση (νομικό πλαίσιο, προστασία περιβάλλοντος, αειφορική παραγωγική διάσταση, ποιοτικά προϊόντα και ανταγωνισμός), οι περισσότερες μονάδες της κτηνοτροφίας που είναι διάσπαρτες στην περιοχή μας, αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων παραμονής τους. Επομένως, αργά η γρήγορα θα προκύψει η ανάγκη μετεγκατάστασης τους ή η διακοπή της λειτουργίας τους. Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστεί  ο αφανισμός τους, ο κρατικός μηχανισμός  και οι φορείς του  οφείλουν να συνδράμουν όχι μόνο στο να υποδείξουν χωροταξικά θεσμοθετημένο χώρο μετεγκατάστασης, αλλά και να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή, τουλάχιστον με τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, που αφορά στην προσπέλαση, ρυμοτομία, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και επεξεργασία των ζωικών λυμάτων και απορριμμάτων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες Δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν προστρέξει για το σκοπό αυτό  στο Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να συναντήσουν τον κ Μάκη Βορίδη.  

Επομένως ας μην μείνει ουραγός τον εξελίξεων ο Δήμος μας ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει έναν η και περισσότερους οργανωμένους χώρους στην  ευρύτερη δημόσια  περιοχή του ΔΕΛΤΑ του Έβρου με κανονισμό λειτουργίας και σαφείς προδιαγραφές εγκατάστασης,   που θα ανταποκρίνεται στην   έννοια του Κτηνοτροφικού Πάρκου.

Η δημιουργία των κτηνοτροφικών πάρκων έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, στην καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζομένων και κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης  στη νομοτελειακή προοπτική ίδρυσης Μονάδας Επεξεργασίας Ζωικών Αποβλήτων μετά και την λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, φορέας υλοποίησης είναι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης και οι χορηγούμενες ενισχύσεις της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (487/12-7-2020, του Υπουργού Γεωργίας) αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΠΤΕ- Τμήμα Προσανατολισμού και Εθνικούς Πόρους στην βάση του Ν. 2860/2000.

Δημήτριος Μερκούρης

Σύμβουλός  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης