Επιστολή Τοψίδη προς τον Υπουργό Υγείας

699

Θέμα: «Επείγοντα πρόσθετα  μέτρα»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

            Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κοροναϊου, είναι επιτακτική ανάγκη να μείνουμε ενωμένοι  ακολουθώντας πιστά το κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ώστε να περιορίσουμε όσο κατά το δυνατόν την εξάπλωση αυτή. Είναι δεδομένο ότι η οικονομία θα υποστεί σοβαρό πλήγμα. Παρόλα αυτά μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την προσβολή αυτή της οικονομίας περιορίζοντας την με επιπρόσθετα μέτρα.  

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου, βλέποντας την εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων να σημειώνει ραγδαία πτώση με μηδενικούς τζίρους, σας καλεί για την παρέμβασή σας, έτσι ώστε να δοθεί λύση στα εξής πολύ σοβαρά ζητήματα :

Α) Την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες εμπορικές                                                             υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την εξόφληση των επιταγών τους οι οποίες λήγουν εντός του τρέχον και των επόμενων μηνών. Για το πρόβλημα αυτό,  Ζητούμε τη νομοθετική παρέμβασή σας, για την παράταση 6 (έξι) μηνών στην ημε                                                             ρομηνία λήξης όλων των εμπορικών αξιόγραφων (επιταγών, συναλλαγματικών) των επιχειρήσεων, καθώς και την αναβολή σφράγισης αυτών για την ίδια χρονική περίοδο.

Β) Μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση σας                           για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, ζητούμε επιπλέον να μην γίνεται

παρακράτηση εσόδων των επιχειρήσεων και                 ελευθέρων επαγγελματικών για ληξιπρόθεσμες και  ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020, από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλ                                ισης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.

Γ) Να ενταχθούν όλοι οι δηλωμένοι ενεργοί Κ.Α.Δ. (κύριοι και δευτερεύοντες) των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην αποκλεισθούν πραγματικά πληττόμενες επιχειρήσεις από τα ευεργετικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου                                                                                                                                          

Χριστόδουλος Τοψίδης