Βολές θα πραγματοποιηθούν και αυτή την εβδομάδα από το στρατό σε πεδία βολής στην Αλεξανδρούπολη

976

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 11έως
και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, από 08:00 έως 15:00, πρόκειται  να
πραγματοποιηθούν βολές βαρέων όπλων καμπύλης και ευθυτενούς τροχιάς, στο
Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην  παραπάνω  περιοχή  απαγορεύεται  κάθε κίνηση  ή  παραμονή
ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή
ατυχημάτων.Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη
μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική,
πολιτική ή αστυνομική αρχή.

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!