Στα κόκκινα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στον Έβρο

845

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για το Σάββατο 24-8-2019 με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλό) για τις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης – Σουφλίου συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου Σαμοθράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και μετά από σχετική εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποφάσισε τη συνέχιση της ισχύoς των μέτρων που ελήφθησαν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στις 10-8-2019.

Αναλυτικά, παραμένουν σε ισχύ:

  1. H εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς περιοχές», όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην με αριθμ. πρωτ. 823/25-6-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΑΔΑ:ΩΞ5Ζ7ΛΒ-ΗΞΔ)
  2. Η αποστολή μικτών περιπόλων – αμιγών περιπόλων του στρατού – των Δασαρχείων – των Εθελοντικών Ομάδων και της Ελληνικής Αστυνομίας σε δασικές περιοχές για προληπτικό έλεγχο των πολιτών που κινούνται εντός των δασικών περιοχών
  3. Το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης έχει στη διάθεση των αρμοδίων όλα τα πλωτά του μέσα για τη μεταφορά προσωπικού προς τη Νήσο Σαμοθράκη εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
  4. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θα ενημερώσει τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν μέχρι νεοτέρας.