4ο Πανελλήνιο κυνηγετικό αντάμωμα στην Αλεξανδρούπολη

161

31 και 1 Σεπτεμβρίου οι κυνηγοί δίνουν ραντεβού στην Αλεξανδρούπολη, στο 4ο Πανελλήνιο κυνηγετικό αντάμωμα.