Φέρες: Καταγράφει ζημιές από χαλάζι η ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ

1092

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Τ.Κ. Πέπλου, στην περιοχή της ΓΕΜΙΣΤΗΣ, έκανε αναγγελία για ΧΑΛΑΖΙ στις 18/06/2019.

Οι καλλιεργητές που έχουν υποστεί ζημία, σε ΒΑΜΒΑΚΙ, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημίας από της 18-06-2019 έως και της 03-07-2019 στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Τ.Κ. Πέπλου, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών.

Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία Δήλωση Ζημίας δεν γίνεται δεκτή.