Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

774

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 24.04.2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (13η ), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος, δημοτικής έκτασης, για επέκταση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Τροποποίηση-συμπλήρωση της 9/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Παραχώρηση χρήσης χώρων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση Δαπανών για τον εορτασμό των Ελευθερίων 2019. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Διαγραφή ποσού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2019, λόγω διακοπής της μίσθωσης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων 24ου , 21ου και 14ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οχετού ομβρίων στην Τ.Κ. Νίψας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων και κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών για Σ.Μ.Α. Αλεξανδρούπολης», συμβατικού προϋπολογισμού 40.880,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού 2019-2020». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στο Γήπεδο ¨Φώτης Κοσμάς¨». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης περιπτώσεων επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 17. Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν στον κ. Π.Ι. του Γ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 18. Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν στον κ. Π.Ι. του Η. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 19. Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν στον κ. Γ.Α. του Μ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 20. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 21. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 22. Αποδοχή παραίτησης μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αντικατάσταση τους. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ)