Ψηφιακό Συμβούλιο αποκτά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

915

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποκτά ψηφιακό συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο ενίσχυσης  της ψηφιακής  πολιτικής, το οποίο  θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον Δήμαρχο, με σκοπό να προσφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές.

Το συμβούλιο θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους του δήμου, του Δ.Π.Θ., του επιχειρηματικού κόσμου και πρόσωπα που έχουν γνώση του αντικειμένου.

Το συμβούλιο θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και μέσα από διάλογο και κατάθεση προτάσεων θα συντάξει ένα πρόγραμμα για την ψηφιακή στρατηγική του Δήμου που θα τον  μεταμορφώσει σε έξυπνο, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε πεδία  όπως η εξυπηρέτηση  του πολίτη, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες.

Στόχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και η δημιουργία έξυπνων εργαλείων και εφαρμογών για την αναβάθμιση της λειτουργίας του και τη βελτίωση της καθημερινότητας.