Από πότε αμφιδρομείται η οδός 28ης Οκτωβρίου στις Φέρες

1043

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 88/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την υπ. αριθμ. 2349/27-07-2018  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επέρχονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Φερών:

  1. Αμφιδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου από τη συμβολή της με την οδό 50ου Συντάγματος ως και την συμβολή της με την οδό Αγίας Παρασκευής.
  2. Απαγόρευση  στάθμευσης  στην  μία πλευρά  της οδού 28ης Οκτωβρίου όπου τοποθετήθηκε ανάλογη σήμανση .

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν από την Παρασκευή 19-4-2019 και ώρα 09:00.