Προκύρηξη θέσεων εργασίας για όλο το νομό Έβρου

1356
3d magnifying glass team leadership red blue

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25 παρ. 9, του Ν. 4440/2016)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν
της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ.

Ειδικότερα για το νομό Έβρου:

Στο ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.ΣΚΕΚ Αλεξανδρούπολης δύο θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 με 4ωρη απασχόληση.

Στο ΚΠΑ2 Αλεξανδρούπολης μία θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 με 4ωρη απασχόληση.

Στο ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου μία θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 με 4ωρη απασχόληση.

Στο ΚΠΑ2 Ορεστιάδας μία θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 με 4ωρη απασχόληση.

Στο ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.ΣΙΕΚ Ορεστιάδας πέντε θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 με 4ωρη απασχόληση.