Έβρος: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

757

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων:
1)Σε όλο το επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ορεστιάδας (Βόρειος Έβρος)
2)Στους οικισμούς του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου (Κυριακή, Μικρό
Δέρειο, Ρούσσα, Γονικό, Ουράνια, Μικράκιο, Κισσός, Μεσημέρι, Σιδηροχώρι,
Γέρικο, Πεντάλοφος, και Μεγάλο Δέρειο)