Για πρώτη φορά ίσως, τόσο ενωμένοι οι φορείς διοίκησης του Έβρου για την αγροτιά

1048

Η πρωτοφανής θεσμική εκπροσώπηση του Ν. Έβρου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα την 09-10-2018 εξέπληξε ακόμη και αυτόν .

Όλοι οι δήμαρχοι του νομού Έβρου , ο Περιφερειάρχης, οι δύο αντιπεριφερειάρχες Έβρου και Ροδόπης και  5 βουλευτές , ως και οι πρόεδροι των Αγροτικών Ενώσεων και πρόεδροι αγροτικών συλλόγων , ίσως για πρώτη φορά αποδείξαμε ότι μέσα από την ένωση και την συνέργεια μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα όπως τώρα στη διεκδίκησή μας για αποζημιώσεις προς τους αγρότες για την καταστροφή της σοδειάς τους στο βαμβάκι, στα σιτηρά, στον ηλίανθο και στα καπνά Ροδόπης.

Ο υπουργός προσέγγισε το θέμα με την ανάλογη σοβαρότητα με δεσμεύσεις συγκεκριμένες και στα όρια του δυνατού.

Εν αναμονή..