Δημήτρης Δεντσίδης: Να αποφασίσουμε τι θέλουμε …πριν να είναι αργά !!

2571

Να αποφασίσουμε τι θέλουμε

…πριν είναι αργά

Του Δημήτρη Δεντσίδη

Θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί ένα απόσπασμα, από το κείμενο του {2}Κωστή Μοχιανάκη με θέμα ΄΄ποιές πολιτικές έχουμε ανάγκη σήμερα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση΄΄ , που είμαι σίγουρος ότι διαβάζοντας  θα βρείτε πολλά στοιχεία για τον Δήμο Διδυμοτείχου, αλλά και για πολλούς γειτονικούς μας δήμους.

Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλοι μας αυτό που πρέπει να γίνει αύριο στον τόπο μας.

Είναι ένα κείμενο που δείχνει τον δρόμο…

{Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση λένε ότι, ο ρόλος της είναι καθοριστικός για τη χάραξη της στρατηγικής μιας ολόκληρης περιοχής.

Τρεις κύριες φάσεις έχει γνωρίσει μέχρι τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την μεταπολίτευση.

 

1)Στην πρώτη φάση οι Δήμαρχοι διεκδικούσαν πόρους και αρμοδιότητες από το κράτος. Σχεδόν δεν διέφεραν από ένα πρόεδρο Εργατικού Κέντρου ή μιας ομοσπονδίας. Είχαμε το πρότυπο του Δημάρχου διεκδικητή.

 

2)Στη δεύτερη φάση σταδιακά υπήρξε παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων, διαχείριση των Κοινοτικών πλαισίων. Τότε δόθηκε βάρος στις υποδομές και στα Τεχνικά έργα και παρουσιάστηκε το πρότυπο του Δημάρχου Εργολάβου.

 

3)Δύο παράγοντες καθορίζουν τις σημερινές προτεραιότητες των Δήμων ( Τρίτη φάση)

1.Η μείωση των διαθέσιμων πόρων

2.Οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρώσει μέσω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι Δήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο είναι η ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων  και πόρων Δηλαδή: Α. Να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ποιοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Επιτυχημένη αποκομιδή και διαχείριση των σκουπιδιών, εύρυθμη λειτουργία  κοινωνικών υπηρεσιών, Παιδικών σταθμών, πολιτιστικών οργανισμών, αθλητικών κέντρων κά, συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι», ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

 

Β. Να εκμεταλλεύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχετικά μικρές Εθνικές και Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 

Η εστίαση της προσοχής στην παροχή υπηρεσιών ανακουφίζει τους κοινωνικά αδύναμους και δημιουργεί μαζί με την δράση των εθελοντικών οργανώσεων ένα πλέγμα κοινωνικών παροχών και αλληλεγγύης απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Αυτά όσο κι αν φαίνονται αυτονόητα, σήμερα δεν είναι.

Αυτή η στόχευση δημιουργεί ένα άλλο μοντέλο Δημάρχου, αυτό του  παρόχου υπηρεσιών.}

-Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ορισμένα από «τα έργα και τις ημέρες» των δημάρχων που πέρασαν από το Διδυμότειχο, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό το παραπάνω κείμενο.

Η κάθε δημοτική αρχή και ο κάθε Δήμαρχος κινήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο: Ο δήμαρχος ελέγχει σχεδόν τα πάντα, από την επιχορήγηση ενός τοπικού συλλόγου έως την διάνοιξη ενός δρόμου. 2) Οι εισηγήσεις των τοπικών συμβουλίων για τεχνικά έργα στις τοπικές κοινότητες σπανίως λαμβάνονται υπόψη από τη δημοτική αρχή. 3) οι μειοψηφίες δεν μπορούν να κάνουν μια πρόταση ή να αναφέρουν ένα θέμα αλλά θα πρέπει να περιοριστούν μόνο σε ερωτήσεις οι οποίες όταν απαντηθούν δεν υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας. κ.α.

Ο καθένας έχει τα κριτήρια, την γνώση και την ικανότητα για να μπορεί ελεύθερα να κρίνει το παρελθόν του τόπου μας.

Η άποψή μου είναι ότι μόνο το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και τίποτα άλλο.

Τι πρέπει να γίνει αύριο…

 

{Όποιος Δήμαρχος δουλέψει με αυτόν τον τρόπο, θα είναι αυτός που θα ξεχωρίσει και θα τον θυμούνται στο μέλλον.

Είναι ο Δήμαρχος Οραματιστής !

 

Τι πρέπει να γίνει: Το δεύτερο επίπεδο είναι ο σχεδιασμός με βάση τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας μιας περιοχής. Δηλαδή, πέρα από την ορθολογική διαχείριση και την στροφή προς τις υπηρεσίες ο Δήμαρχος πρέπει να ασχοληθεί με την οικοδόμηση της ταυτότητας του τόπου του , επιλέγοντας το πολύ δύο άξονες, στηριζόμενος στη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών του και στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Και επί πλέον, παραμερίζοντας τις στρεβλές αντιλήψεις του παρελθόντος , θα δημιουργήσει ένα σύστημα οργάνωσης και προβολής αυτής της ταυτότητας με κύριο στόχο να την πουλάει. Γιατί όταν ένας τόπος πουλάει, αναπτύσσεται η οικονομία και εισπράττουν όλοι. 

“Τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να υπερβαίνουν την αποξένωσή τους από την οικονομία και να λειτουργούν σαν μια “επιχειρηματική” μονάδα η οποία κινητοποιεί το ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο μιας περιοχής για να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε προστιθέμενη κοινωνική αξία, σε νέο κοινωνικό πλούτο, σε εισοδήματα και απασχόληση, σε ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους”.

Την αξία του στρατηγικού σχεδιασμού και της συλλογικής διαχείρισης των στόχων .

Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια δεν προΐστανται απλώς ενός οργανισμού στον τόπο τους. Έχουν την υποχρέωση, να σχεδιάσουν σε συνεργασία με τους άλλους φορείς της πόλης και τους πολίτες τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης του τόπου.

Αυτοί δεν μπορεί να είναι πάνω από δυο- τρεις.Ένας τόπος δεν μπορεί να είναι αποδοτικός σε όλους τους τομείς.Να συγκεντρώσουν οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ενεργοποίηση για την επιτυχία των στόχων.Να τους μετατρέψουν σε στοιχείο της ταυτότητας της πόλης και μάλιστα της ανταγωνιστικής ταυτότητας.Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή έννοια της ουδετερότητας απέναντι στους αναπτυξιακούς άξονες , να επιλέξουν την έξυπνη εξειδίκευση των τόπων.Πρέπει η πόλη να “πουλάει”.Γιατί όταν “πουλάει” η πόλη εισπράττουν οι πολίτες.Επιτυχημένη οικονομία είναι η εξειδικευμένη οικονομία !}

Λίγες σκέψεις…

Το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει σήμερα και θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. 1) Η δημογραφική συρρίκνωση του πληθυσμού που στα επόμενα χρόνια θα ακουμπήσει την δημογραφική κατάρρευση. 2) Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, και 3) Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορέσει να «τρέξει» όλα τα ζητήματα που θα απαιτηθούν στα επόμενα χρόνια.

Αυτά τα βασικά στοιχεία θα είναι η κύρια βάση των συζητήσεων για τις μελλοντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε.

Τομές για την καθημερινότητα…και όχι μόνο

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε, είναι να διαχωρίσουμε τις καθημερινές απαραίτητες τομές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών από τους αναπτυξιακούς άξονες που πρέπει να κινηθεί η επόμενη δημοτική αρχή.

Πρώτα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές – συνθήκες: Γραφείο Δημότη, Χάρτα πολιτισμού, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Στρατηγικό σχέδιο για την έξυπνη πόλη, Γραφείο Απόδημων, Δημιουργία brand-name της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής ΄΄Διδυμότειχο…ψηλά΄΄, Ανακύκλωση στην πηγή, Διαχείριση κενών συσκευασιών από τα φυτοφάρμακα, Διαχείριση Δάσους Τσίγγλας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, Δημοτική έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, Τοπικά δημοψηφίσματα, Ανοιχτά δημοτικά συμβούλια στις τοπικές κοινότητες τους καλοκαιρινούς μήνες, Σημειολογική ανακαίνιση του δημαρχιακού γραφείου με την δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων στελεχών του δήμου και άλλες πολλές άλλες μικρές αλλά απαραίτητες αλλαγές που θα βελτιώσουν τις καθημερινές υπηρεσίες και θα δώσουν αφορμή και βάση  για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που θέλουμε.

Δύο αναπτυξιακοί άξονες

Όπως τονίστηκε παραπάνω, ένας τόπος δεν μπορεί να είναι αποδοτικός σε όλους τους τομείς. Η περιοχή μας είναι μια αγροτική περιοχή με ταυτόχρονη πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Εδώ λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Η τουριστική ανάπτυξη με την προβολή των σπουδαίων μνημείων πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής από την μια πλευρά και η αγροτική οικονομία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας από την άλλη.

Όραμα, σχεδιασμός, κοστολόγηση δράσεων και τα θετικά αποτελέσματα θα έρθουν.

Το εκλογικό σύστημα ΄΄Κλεισθένης΄΄

Το νομοσχέδιο αν και στην ουσία στηρίζεται στον «Καλλικράτη» και εισάγει το θεσμό της απλής αναλογικής δεν δίνονται αρμοδιότητες και πόροι, παρ όλα αυτά πιστεύω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Οι θετικές ρυθμίσεις είναι το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, τα δημοψηφίσματα, οι προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες στην διοίκηση του δήμου, η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος τετραετίας , τα ανεξάρτητα τοπικά κοινοτικά συμβούλια, κ.α.

Το διακύβευμα

Το διακύβευμα τον επόμενων δημοτικών εκλογών του 2019 για τον τόπο μας πιστεύω ότι είναι: ΄΄Εάν καταφέρουμε να υπάρχει συνοχή και κοινωνική ενεργοποίηση περισσοτέρων ανθρώπων στα τοπικά ζητήματα ή εάν γυρίσουμε πίσω στο γνωστό δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης των προηγούμενων χρόνων΄΄. Αυτό φυσικά θα το αποφασίσουν οι δημότες και όχι ορισμένα πρόσωπα σε κλειστά γραφεία και κλειστές συγκεντρώσεις.

Εσύ τι θα κάνεις;

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη…δεν είναι υπόθεση ενός ατόμου αλλά μια συλλογική προσπάθεια. Θα μπορούσα να αναφέρω ονόματα ανθρώπων που μπορούν να βγουν μπροστά…αλλά νομίζω αυτό είναι το αναφαίρετο δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας να το αποφασίσει, ποιος, ποιους και με τρόπο θα πάει μπροστά!

Οι νέες και διαφορετικές δυνάμεις του τόπου μας χρειάζεται να συνεργαστούν. Απαιτείται άλλος τρόπος τοπικής διακυβέρνησης με την συμμετοχή πολλών διαφορετικών ανθρώπων και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι παρών!

Υ.Γ

  • Ελπίζω οι παραπάνω σκέψεις να έχουν καλή τύχη και καλή αντιμετώπιση από όλους μας, ώστε να βοηθήσουν στις επιλογές μας το 2019. Σε διαφορετική περίπτωση, φοβάμαι, ότι τα παραπάνω στοιχεία θα τα διαβάσουμε ξανά το…2023…ως πιο φρέσκα από τα φρέσκα…αλλά θα είναι πια αργά!

 

  • {…}Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που διαδικτυακά μοιράζονται την εμπειρία και την γνώση τους. Τον ευχαριστώ για τις πολύτιμες πληροφορίες και για τα καινούργια και καινοτόμα πράγματα που μαθαίνουμε: Κωστής Μοχιανάκης – Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου. Δημιουργός και διαχειριστής του blog:

https://www.citybranding.gr/