Έβρος: Απόψε ψεκάζουν για κουνούπια

1544

 

Στο πλαίσιο της σύμβασης καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τα εντομολογικά δεδομένα της περιοχής, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

 

Η εφαρμογή δεν θα γίνει εντός της πόλης αλλά περιμετρικά αυτής και σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 100 μ. από τις κατοικίες, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του εγκεκριμένου σκευάσματος.

 

  • Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο αγροτικό και περιαστικό περιβάλλον της πόλης των Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

 

  • Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών: 20:00 – 23:00

 

 

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στα με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.19586/07-03-2018 (ΑΔΑ:6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) έγγραφο μετά και την έκδοση της Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.30814 από 26-04-2018 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και από αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος 2018» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

 

  • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAFARM A.E.  
  • με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στις εγκρίσεις με ΑΔΑ: 7Α604653ΠΓ-Ζ2Γ και ΨΠΟΝ4653ΠΓ-ΨΓ0, Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εξαίρεσης χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για το έτος 2018

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355331