Έβρος: 5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση μελετών 12 νέων έργων στην ΑΜΘ

1127

Με πρόσφατη Υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Χαρίτση εντάσσονται 12 νέα έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για χρηματοδότηση των μελετών τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2018, κόστους 5 εκ. ευρώ, αυξάνοντας τον αριθμό των έργων της ΣΑΜΠ-031 σε 34.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου, μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται με:

  • 818.499,50 € για την ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. Νο 53 ΑΠΌ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΙΣΥΜΗ Ν. ΕΒΡΟΥ,
  • 1.333.352,59 € για την ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΗΠΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ,
  • 800.000,00 € για ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ,
  • 2.480.000,00 € για ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
  • 2.920.000,00 € για ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ,
  • 24.800,00 € για ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΙΦΩΝΑ ΚΟΜΑΡΩΝ,
  • 37.000,00 € για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,
  • 248.000,00 € για ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚ ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΑΡΔΑ, ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.,
  • 400.000,00 € για ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ & ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 11