Φέρες: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές, βάση δεδομένων με τα “ορφανά” οικόπεδα

1146

Θέμα: Σύσκεψη την Πέμπτη 9-8-2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Φερών .

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση την Πέμπτη 9-8-2018 και ώρα 13:30 προκειμένου να συνδράμετε τον Δήμο μας στην ανεύρεση ιδιοκτητών εγκαταλελειμμένων οικοπέδων στους οικισμούς σας που οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού, και τα οικόπεδά τους αποτελούν εστία πρόκλησης πυρκαγιάς ή εστία περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Επειδή θεωρούμε καθοριστική τη συμβολή σας , σας παρακαλούμενα παρευρεθείτε στη συνάντηση προκειμένου από κοινού να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων οικοπέδων.