Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις κατοίκων στις Φέρες, από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο

1621

Ανακοινώνεται, ότι την Πέμπτη 02 Αυγούστου 2018 από 10:00 έως 13:00Ω,
στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έναν Ιατρό ειδικότητας Πλαστικού
Χειρούργου και έναν νοσηλευτή, θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ χ. ΦΕΡΩΝ, για δωρεάν
προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.