Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα δίνει η νέα ΚΥΑ

1344

Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα δίνει η νέα ΚΥΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσυνδέθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500 ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται, εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ είναι:

-η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000

–το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα όρια του παρακάτω πίνακα

—η τετραμηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

-οικογενειακή κατάσταση 1 άτομο
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 9.000 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 1.400 kWh

-οικογενειακή κατάσταση μονογονεϊκή + 1 ανήλικος
ή 2 ενήλικοι
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 13.500 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 1.600 kWh

-οικογενειακή κατάσταση μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 15.750 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 1.700 kWh

-οικογενειακή κατάσταση μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 18.000 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 1.800 kWh

-οικογενειακή κατάσταση μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 24.750 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 1.900 kWh

-οικογενειακή κατάσταση μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος
ή 4 ενήλικοι
ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού 27.000 ευρώ
4μηνιαία κατανάλωση 2.000 kWh