Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σημαντικά θέματα

1038

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  04/12/2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (33η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο ” Λειτουργική  αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του-Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Έγκριση ή μη της ανάθεσης με διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Προμήθειας Επίστηλων Απορριμματοδοχείων (τμήμα 3 της υπ’ αριθμ.35099/2017 διακήρυξης) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια αλατιού για εκχιονισμούς του Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2017 (Εισηγ. Παντελίδης Γ.)
 6. Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την χρήση των εγκαταστάσεων και των λοιπών υποδομών του κλειστού γυμναστηρίου, που βρίσκεται εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης της Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφή μισθωμάτων του Κ.Ε.Κ. Πυξίδα. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Παράταση χρόνου ισχύος συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 2016-2017 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων αποδυτηρίων γηπέδων Φερών και Νίψας (Εισηγ. Παντελίδης Γ.)
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός υποτρόφου του Κληροδοτήματος του ζεύγους: Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ)
 11. Έγκριση δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Κατασκευή ανεμοφρακτών σε καταστήματα Καφέ και Εστίασης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Μαϊστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Αγίας Μαρίνας” (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 14. Ακύρωση της αριθ. 574/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας & γωνίας οδού Κύπρου για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και γωνίας ανώνυμης οδού προς Λιμάνι Αλεξανδρούπολης για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου (Εισηγ.  κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 17. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οχημάτων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 19. Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού ) ΑΠΕ του έργου «Επισκευές –επεκτάσεις κοιμητηρίων  οικισμών»  (Εισηγ.  κ. Κουκουράβας Γ.)
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων  Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης» (Εισηγ.  κ. Κουκουράβας Γ.)
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Παπαδαμάκη Παράσχο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Πολυμερίδη Λάμπρο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 24. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόση 2017 (Χ.Ε 2017) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 25. Έγκριση ονοματοδοσίας Δημοτικού Σχολείου Χιλής. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 26. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 27. Έγκριση της αριθμ.139/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’, σχετικά με την ’’7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017’’ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 28. Έγκριση της 123/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’,σχετικά με την ¨Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσης 2013 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ’’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 29. Έγκριση της 141/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’,σχετικά με την ¨Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσης 2014 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ’’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 30. Έγκριση της αριθμ.148/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’, σχετικά με την ’’Έγκριση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» έτους 2018’’ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 31. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμισης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ Αθλητικές Εγκαταστάσεις» για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ’’Μιχάλης Παρασκευόπουλος’’. (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωαν.)
 32. Έγκριση δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων (Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 33. Νέοι εκπαιδευτές Κέντρου δια Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 34. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ.Φαλέκα Ιωάννη στην Αθήνα από 6-12-2017 έως 8-12-2017 .(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)