Παράταση πληρωμής αγροτικών εισφορών του β εξαμήνου του 2016

349

Παράταση πήραν οι πληρωμές για τις αγροτικές εισφορές που αφορούν το 2ο εξάμηνο του 2016. Οι εισφορές έπρεπε να πληρωθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 αλλά μετά από απόφαση του υπουργού πήραν παράταση μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018.