Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου

883

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου Α.Ε. που ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Εξελέγησαν:

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τοψίδης Χριστόδουλος 2238

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 1664

Τουρατζής Εμμανουήλ 927

Βαταμίδης Ιωάννης 1193

Καπετανίδης Ιωάννης 850

Χατζηχρίστου Ευάγγελος 837

Τσιλιακίδης Κυριάκος 679

Εκτελεστικά Μέλη

Σταυράκογλου Σταύρος 2548

Δούρος Αθανάσιος 378