Επιστολή Φορέων και Συλλόγων του Τριγώνου προς τους βουλευτές του Έβρου, σχετικά με το αιμοληπτήριο Δικαίων.

809