Άνοιξε ο δρόμος για την αξιοποίηση της γεωθερμίας για θέρμανση στην Αλεξανδρούπολη

115
Το ΥΠΕΝ αποφάσισε χτες τη χορήγηση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από γεωθερμικό πεδίο.

Η απόφαση αφορά σε χορήγηση άδειας για τη διανομή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας-Αρίστηνου, θερμικής ισχύος 9,8 MWth.

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρίστηνου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, τα οποία κατατέθηκαν με το σχετικό αίτημα.

Η παρούσα άδεια αφορά τη θέρμανση χώρων για την εξυπηρέτηση καταναλωτών εντός της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για τον δήμο Αλεξανδρούπολης καθώς το έργο που θα υλοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί για θερμοκηπιακές χρήσεις ενώ η ιδιαιτερότητα του είναι ότι, θα χρησιμοποιηθεί και σε δημοτικά κτίρια.


Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 6εκ 700.000 ευρώ.

energypress.gr