Παρουσίαση βιβλίου «Φορεσιές Της Θράκης 1&2».

142