Γ. ΚΑΪΣΑΣ: Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης για το 2017.

1701
Έκτακτη επιχορήγηση για το 2017 σε 85 μικρά νησιά και ορεινούς Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Έκτακτη επιχορήγηση μικρών νησιών και ορεινών Δήμων με 20 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο πρόκειται να κατανείμει το ποσό που προέρχεται από ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών του φόρου ζύθου, των τελών διαφήμισης και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)σε μικρά νησιά και σε ορεινούς Δήμους.

Η κατανομή των πιστώσεων θα γίνει:

  1. στα νησιά με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ,
  2. στους Δήμους που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 1 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» καθώς και σε
  3. Δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ (υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και με έντονη κλίση του ανάγλυφου του εδάφους).

Από το συνολικό ποσό, θα κατανεμηθεί ποσό ύψους 14,5 εκ. € περίπου, ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο (170.000,00 € κατώτερο όριο) και ποσό ύψους 5,5 εκ. € περίπου, με βάσει τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

Η Σαμοθράκη επιχορηγείται με 170.000 ευρώ από την πρώτη κατανομή του ποσού και με επιπρόσθετο ποσό αναλογικά σύμφωνα με τον πληθυσμό της από την δεύτερη κατανομή των 5,5 εκ. ευρώ.