ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ- 2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

1423
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση 2ου Πανέβριου Διαγωνισμού Γλώσσας και Ορθογραφίας»

Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Έβρου διοργανώνει σε
συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Νομού Έβρου και το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου
(νικητή του 1ου Διαγωνισμού) τον 2ο Πανέβριο Διασχολικό Διαγωνισμό Γλώσσας και
Ορθογραφίας.

Τα Γυμνάσια του Νομού που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα ορίσουν
μία/έναν φιλόλογο υπεύθυνο, που θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο του με
βάση τα παρακάτω: Α΄ Φάση Διαγωνισμού
Πραγματοποιείται σε κάθε Σχολική Μονάδα που έχει δηλώσει συμμετοχή την Πέμπτη 23
Μαρτίου 2017, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου σε κοινά θέματα για όλη την
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, τα οποία θα οριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του
Διαγωνισμού.
Για την αξιολόγηση των γραπτών στα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή συγκροτείται
τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια
του Σχολείου, τον υπεύθυνο φιλόλογο και έναν/μία ακόμη φιλόλογο.
Από κάθε σχολείο επιλέγονται τρεις μαθητές για συμμετοχή στη Β΄ Φάση, αυτοί με την
υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό.

Β΄ Φάση Διαγωνισμού
Πραγματοποιείται την Κυριακή 2 Απριλίου στο 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου και ώρα 12.00
σε κοινά θέματα για όλους τους μαθητές.
Η αξιολόγηση των γραπτών της Β΄ φάσης θα γίνει από ομάδα φιλολόγων από διάφορα
σχολεία του Νομού, που θα οριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι οι τρεις πρώτοι μαθητές που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα
βραβευτούν με έπαθλα, σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα δοθεί αναμνηστικό δώρο και βεβαίωση συμμετοχής, ενώ βεβαίωση θα δοθεί και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν κατάλληλα τους μαθητές τους, μπορούν να αντλήσουν εκπαιδευτικό υλικό από τις παρακάτω πηγές:
– Σχολικά βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας Α, Β, Γ Γυμνασίου
– Νέα Λογομάθεια: http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSEPAL-A119
– Πύλη για την ελληνική γλώσσα: http://www.greek-language.gr/
Βιβλία αναφοράς: Νεοελληνική Γραμματική Σ. Χατζησαββίδη-Α. Χατζησαββίδου, Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Μ. Γαβριηλίδου, Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου.

Τα μέλη που συγκροτούν την Οργανωτική Επιτροπή είναι:
1. Στεργάτος Γεώργιος, Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου ως Πρόεδρος.
2. Κίτσος Δημήτριος, φιλόλογος, μέλος Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου.
3. Μήτσικα Ολυμπία, φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου.

Τα μέλη που συγκροτούν την Επιστημονική Επιτροπή είναι:

1. Κόκορης Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Έβρου, ως Πρόεδρος.
2. Ζήκα Βάγια, Φιλόλογος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Έβρου.
3. Ζαβαλιάρη Θωμαΐς, μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Έβρου, Διευθύντρια Εσπερινού Γυμνασίου Ορεστιάδας.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα Γυμνάσια που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να το δηλώσουν στο 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου: mail@2gym-didym.evr.sch.gr, τηλ. – fax. 25530.23165 (υπόψη κ. Μήτσικα) έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Για οποιοδήποτε ζήτημα οργανωτικής φύσεως μπορείτε να απευθύνεστε στο 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου.

Για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Έβρου

Η Πρόεδρος
Βάγια Ζήκα

πηγή