ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1021

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ    15/02/2017 και ώρα 17:30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των  θεμάτων  της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/των και άδειας λειτουργίας μουσικής. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

2.Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

3.Πρόταση διοργάνωσης:«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

4.Πρόταση για αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου , πραγματοποίησης πολιτικών γάμων. ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

5.Επιβολή προστίμων Δήμου για παράνομες αφισοκολλήσεις.(Εισηγ. κ. Καλυμνιός Παντελής)

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ