Ορεστιάδα: 3 εκ. ευρώ για την ανακατασκευή του δρόμου Κομάρων-Ελιάς

1287

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εντάχθηκε το έργο βελτίωσης-ανακατασκευής του επαρχιακού δρόμου Κομάρων-Ελιάς, προϋπολογισμού 2.967.783 ευρώ.
Το μήκος του δρόμου είναι 7,8 χιλιόμετρα και η ολοκλήρωση των εργασιών που θα γίνουν προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές Ιουλίου. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε επίσης το Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης, μαζί με άλλα τέσσερα Κέντρα σε ισάριθμους δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ, με συνολικό προϋπολογισμό και για τις πέντε δράσεις τα 2,5 εκ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον κορμό του στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή τους και θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες βάσει των εκάστοτε αναγκών, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

www.ert.gr