Χαμηλή θέση στην κατάταξη των δύο αναπτυξιακών εταιριών του Έβρου στο πρόγραμμα Leader

916

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με το 25400/27.10.2016 έγγραφο του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Β φάσης των φακέλων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Leader 2014 – 2020).

evros-leader

 

Οι δυο Αναπτυξιακές Εταιρείες του νομού Έβρου, η Δημοσυνεταιριστική Έβρος και η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου σε σύνολο 47 αναπτυξιακών έλαβαν την 45η  και 47η θέση αντίστοιχα.

Η πολύ χαμηλή θέση των δυο αναπτυξιακών και των προγραμμάτων που υπέβαλαν θα έχει αντίκτυπο στην διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. Συνήθως οι ψηλότερα στην λίστα Αναπτυξιακές λαμβάνουν περισσότερα κονδύλια από τις ουραγούς εταιρείες.