Νέα προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη του Μουσείου Μ. Δοξιπάρας

1271

Την επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», που είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού κράτους, και της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα εγκρίνει σε επόμενη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη κατασκευής του Μουσείου που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον ταφικό τύμβο Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης.
Το κόστος της μελέτης, που πιθανότατα θα είναι έτοιμη σε ένα εξάμηνο, θα χρηματοδοτήσει με 75.000 ευρώ περίπου η Περιφέρεια ΑΜΘ. Μετά την εκπόνηση της μελέτης θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις του έργου από το υπουργείο Πολιτισμού και τις «Κτιριακές Υποδομές» και στο τελικό στάδιο θα αναζητηθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το οποίο θα προέλθουν οι πόροι για την κατασκευή του Μουσείου.

Σύνταξη: Χρυσούλα Σαμουρίδου

www.ert.gr