Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση για καταγραφή της τοπικής ιστορίας μέσω προφορικών μαρτυριών

1028

%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b12

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας μέσω προφορικών μαρτυριών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ 2551036663 ή στο jkoukmas@emthrace.org.
Υπεύθυνος ομάδας: Γιάννης Κουκμάς

%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b11

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια ύστερα από ένα σεμινάριο με διδάσκουσες τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν. Θεσσαλίας – Πρόεδρο της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας και την Ποθητή Χαντζαρούλα, Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν. Αιγαίου. Ακολούθησαν μια σειρά από δράσεις που στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση του κόσμου στην καταγραφή και διάσωση της μνήμης με την ενεργό συμμετοχή του. Η ομάδα υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Τα νέα μέλη θα επιμορφωθούν πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνική της συνέντευξης, τη σχέση ερευνητή/πληροφορητή, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα μετά τη συνέντευξη (δηλ. δημιουργία μεταδεδομένων) και τα δεοντολογικά.

Άνθρωποι και ιστορίες στο πέρασμα του χρόνου. Μαρτυρίες μικρές και μεγάλες που καταγράφουμε, που διασώζουμε.